موزیک ویدئو ژانری‌ست که با سایر ژانرها و گونه‌های سینمایی تفاوتی اساسی دارد، به طور مثال، شیوه فیلم‌برداری و تدوین موزیک‌ویدئو، یک جنبه هنری خاص دارد. قوانین آن متفاوت است و بسیاری از پیش‌فرض‌های فیلم‌های تولیدی مثل کامپوزیشن، تداوم و فیلم‌برداری ثابت، به علت نگاه هنری‌ای که در موزیک‌ویدئو وجود دارد، کنار گذاشته می‌شود.
معمولا در ساخت موزیک ویدیو تکنیک‌هایی هم‌چون: تصاویر خارج از فوکوس، جامپ کات و... بیش از حد فیلم های معمول استفاده می‌گردد. به بیان ساده، موزیک ویدئو و یا نماهنگ، یک فیلم کوتاه یا ویدئویی‌ست که در برگیرنده کامل یک قطعه موسیقی‌ست.

مشتریمحسن ابراهیم زاده
تاریخ تکمیل27 فروردین 1400
مهارت هاhele shut
وبسایتrayanehclick.com