آدرس آموزشگاه

استان البرز، شهر کرج، سه راه گوهردشت، جنب پل، به سمت میدان امام خمینی ، ساختمان علی، طبقه سوم، واحد9. آموزشگاه فنی و حرفه ای رایانه کلیک
شماره تماس آموزشگاه :
02634200486
02634200487
پست الکترونیک:
info@rayanehclick.com

فرم تماس با ما

اطلاعات الزامی*